Vaikuttavuusarvioinnit

Enemmän kuin kyselyitä

Vaikuttavuus pitää mitata

Arvioinnit ovat ennen kaikkea toiminnan ohjauksen ja kehittämisen välineitä. Arvioinnit voivat välittää tietoa ja ymmärrystä prosesseista sekä toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Vaikuttavuuslähtöisen arvioinnin lähtökohtana on toiminnan ja vaikuttavuusdynamiikan tarkastelu toiminnan tavoitteista lähtien. Palveluitamme ovat vaikuttavuustutkimukset, säädösehdotusten vaikutusten arviointi, strategia-analyysit sekä muutoksen ennakointi.

 

Kehitämme ex post-tyyppistä vaikuttavuusarviointia

Erityisesti haluamme kehittää ex post-tyyppistä vaikuttavuusarviointia Suomessa. Toiminnan, hankkeen, ohjelman tai vastaavan vaikuttavuuden arviointi ei voi nojautua perinteiseen malliin kyselyihin ja haastatteluihin, mikäli olemme kiinnostuneita todellisista vaikutuksista. Luomme ja kehitämme kvantitatiivisia arviointimalleja ja tehokkainta tämä on, jos arviointimetodiikka ja -asetelma luodaan sisään toimintaan tai hankkeeseen.

 

TempoLecon hyödyt
TempoLecon arvioinnit

Perustellut arviointiasetelmat

TempoLecon vaikuttavuus

Oikeat menetelmät ja työkalut tilastollisella painotuksella

TempoLecon viestintä

Tulosten uskottava viestintä

Miksi Tempo?

TempoLecon hyödyt

Osaaminen

Tutkimuksen ammattilaisia.

Olemme tutkijakoulutuksen saaneita henkilöitä, ja tunnemme aihepiirit, joista puhumme. Emme tuota vastauksia ja kehittämisehdotuksia mutu-pohjalta.

TempoLecon hyödyt

Kokemus

Satoja menestyksellisiä hankkeita.

Asiantuntijamme ovat toteuttaneet hankkeita vuosikymmenien ajan. Olemme markkinoilla testattu valinta. 

TempoLecon hyödyt

Luotettavuus

Asiakas keskiössä.

Tuotamme vastauksia asiakkaidemme kehityshaasteisiin, emme työtunteja tai -päiviä kirjanpitoon. Emme myöskään kopioi valmiita ketjukonsepteja ja pyri soveltamaan niitä puoliväkisin toimeksiannosta toiseen.

TempoLecon hyödyt
TempoLecon Helsinki

TEMPO LECON

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä
Varaa palaveriaika