Riidanratkaisu

Kilpailuoikeudelliset vahingonkorvausprosessit yleistyvät

,Monimutkaiset vahingonkorvausprosessit ovat nousseet voimakkaasti esille viime vuosina sekä Suomessa että laajemmin. Merkittävät kilpailunrajoitustapaukset ovat muuttuneet yleisesti myöhemmässä vaiheessa vahingonkorvausprosesseiksi.

Sekä kilpailunrajoituksiin liittyviin vahingonkorvaustapauksiin että laajemmin kaikkiin vahingonkorvaustapauksiin kuuluu olennaisena osana ns. kontrafaktuaalin määrittäminen. Vahinkojen osoittaminen edellyttää käsitystä siitä, mikä esimerkiksi hintojen kehitys olisi ollut ilman kilpailunrajoitusta, ja tämä puolestaan edellyttää taloudellista analyysia.

 

Työmme keskiössä uskottava viestintä

Prosessit ovat tyypillisesti pitkiä, joten kyky johdonmukaisuuteen sekä keskeisten argumenttien tunnistamiseen korostuu. Tilastollinen vahinkojen arvioiminen ja tulosten uskottava kommunikoiminen ovat työmme keskiössä. Kykenemme auttamaan kansainvälisesti ja toimialariippumattomasti.

 

Sovi TempLecon online-esittely

TempoLecon hyödyt
TempoLecon hyödyt

Lopputuloksen ratkaisevat keskeiset argumentit.

Tilastollinen työ Tempo Lecon

Kehityksen kuvailu ei riitä, vaan tilastollinen työ on välttämätöntä.

Uskottava kumppani

 Esitämme tilastollisen analyysin tulokset uskottavasti.

Miksi Tempo?

Kokemus

Kokemus

Olemme toimineet markkinoilla jo 20 vuoden ajan. Tämän on mahdollistanut ainoastaan asiakkaidemme tyytyväisyys työhömme ja saavutetut tulokset.

Monialaisuus

Monialaisuus

Taloudellinen analyysi nojautuu taloustieteeseen. Käytännön tapauksissa tarvitaan kuitenkin usein huippuosaamista esimerkiksi laskentatoimen ja rahoituksen alueilta.

Tulokset

Tulokset

Meillä on usealle vuosikymmenelle ulottuvat referenssit asiakkaidemme kannalta menestyksekkäistä tapauksista. Olemme käytännössä testattu vaihtoehto.

process-01.jpg
TempoLecon Helsinki

TEMPO LECON

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä
Varaa palaveriaika