Julkisen sektorin kehittämistyö

Akateemiset kriteerit täyttävää tutkimusosaamista

Faktapohjaista kehittämistukea

Tempo tuottaa faktapohjaista analyysia päätöksenteon tueksi. Pyrimme välttämään perinteistä powerpoint – konsultointia ja tuottamaan akateemisen tutkimuksen laatukriteerit täyttävää kehittämistukea.

Osaamisemme ytimessä on elinkeino-, työvoima- ja innovaatiopolitiikka. Viime vuosina havaitsemamme trendi näillä alueilla on kiitettävästi lisääntynyt vaatimus hyödyntää aitoja tutkimuksellisia menetelmiä tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Ekonometriaa ja tilastollista analyysia sekä erilaisia mallinnus- ja simulaatioratkaisuita tuotetaan enenevässä määrin ja mielipiteisiin nojautuva työ vähenee.

Senioriasiantuntijamme ovat kaikki taloustieteellisen tutkijakoulutuksen saaneita henkilöitä. Kvantitatiiviset menetelmät ovat tekemisemme ydintä, mutta yhtä lailla kvalitatiiviset menetelmät ovat usein keskeisessä roolissa hankkeissa.

 

Tiimillämme on kokemusta 25 vuoden ajalta tutkimus- ja kehittämishankkeista eri ministeriöille, hallinnonaloille ja toimijoille julkissektorilta. Olemme nähneet läheltä monet suurista Suomen mullistuksista talouden saralla. | Toni Riipinen, CEO

 

TempoLecon hyödyt
TempoLecon tutkimus

Perustellut tutkimusasetelmat

TempoLecon menetelmät

Oikeat menetelmät ja työkalut

TempoLecon tulokset

Tulosten uskottava viestintä

Miksi Tempo?

TempoLecon hyödyt

Osaaminen

Tutkimuksen ammattilaisia.

Olemme tutkijakoulutuksen saaneita henkilöitä, ja tunnemme aihepiirit joista puhumme. Emme tuota vastauksia ja kehittämisehdotuksia mutu-pohjalta.

TempoLecon hyödyt

Kokemus

Satoja menestyksellisiä hankkeita.

Asiantuntijamme ovat toteuttaneet hankkeita vuosikymmenien ajan. Olemme markkinoilla testattu valinta.  

TempoLecon hyödyt

Luotettavuus

Asiakas keskiössä.

Tuotamme vastauksia asiakkaidemme kehityshaasteisiin, emme työtunteja tai -päiviä kirjanpitoon. Emme myöskään kopioi valmiita ketjukonsepteja, ja pyri soveltamaan niitä puoliväkisin toimeksiannosta toiseen.

process-01.jpg
TempoLecon Helsinki

TEMPO LECON

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä
Varaa palaveriaika