Lähestyminen

Kovaa faktaa ja osaamista

Akateemista konsultointia

Me emme keksi asioita päästämme, emmekä kuvittele olevamme sinua parempia asiantuntijoita jokapäiväisessä liiketoiminnassasi. Tekemisemme taustalla on kymmenien vuosien aikana hankittu osaaminen sekä menetelmät. 

  • Tutkimukseen nojautuva teoriapohja
  • Datalähtöisyys
  • Kokemus

Tieto

Taloustiede

vahva teoriapohja

Taloustiede on yli 200 vuoden aikana luonut yhtenäisen teoriapohjan siitä, miten markkinat toimivat, miten kilpailu toimii ja miten yritys toimii vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa. Me sovellamme tätä taustaa asiakkaidemme kasvun ja kannattavuuden edistämiseksi. Tämä erottaa "kovan", faktapohjaisen, konsultoinnin perinteisestä liikkeenjohdon konsultoinnista. 

Data

Modernia ekonometriaa

ilman dataa ei ole faktoja

Paraskaan teoriapohja ei auta, ellei sitä liitetä faktoihin datan avulla. Toisaalta pelkkä datakaan ei auta, ellei sitä analysoida ja tuoteta vastauksia juuri haluttuihin kysymyksiin. Me sovellamme ajantasalla olevia tilastollisia ja ekonometrisia menetelmiä ja puristamme tiedon ulos datastasi, olipa sitä paljon tai vähän. 

Fakta

Johtopäätökset

kasvu ja kannattavuus keskiössä

Asiakkaidemme hyöty on ainoa syy työllemme ja samalla luonnollisesti elinehtomme. Projektimme päätyvät aina teorian ja datan avulla toimenpidesuosituksiin. Meidän leipälajimme on kasvu ja kannattavuus. Jos sinulla on muut prioriteetit, emme välttämättä ole oikea yhteistyökumppani. Toimimme vain alueilla, jotka hallitsemme. 

Tutkimuksellista kehittämistukea yrityksesi menestykseen

Vain tutkittu tieto kehittää

Olemme toteuttaneet satoja tutkimushankkeita ja omaamme myös muodollisen tutkijakoulutuksen. Tätäkin tarkoittaa termi akateeminen konsultointi. Tutkimus-sanaa käytetään hyvin usein väärin. Esimerkiksi mielipiteiden kysyminen ei ole tutkimusta. Kokeile, niin huomaat eron oikean tutkimuksen kanssa!

  • Konsultointi ja neuvonanto on pohjimmiltaan tutkimusta
  • Johtopäätökset muodostetaan teoriapohjan ja datan yhdistelmällä eli tutkimuksella
  • Tätä tarkoittaa "kova", faktapohjainen konsultointi.