Palvelumme

Vaihtoehto perinteiselle ”pehmeälle” liikkeenjohdon konsultoinnille

Olemme ekonomisteja, jotka ovat kymmenien vuosien ajan toimineet akateemisessa tutkimuksessa, Suomen suurimpien yritysten kanssa sekä julkishallinnon kehittämisessä. Tuki asiakkaidemme kasvulle ja kannattavuudelle on yhdistävä tekijä kaikissa palveluissamme.

 

Tarjoamme tutkimuksellista kehittämistukea yrityksen menestykseen vaikuttavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden tunnistamisessa ja niihin vaikuttamisessa:

 

Strategian happotesti

Konkreettisessa sotapeli-formaatissa

Miten puolustat ja vahvistat asemaasi erilaisissa skenaarioissa?

 • Miten hyödynnät vahvuuksiasi ja vastaat kilpailijoidesi liikkeisiin?
 • Road map tavoiteltuun loppuasetelmaan
 • Kriittiset taistelut, jotka on voitettava

Kilpailukentän mallinnus

peliteoreettinen lähestyminen

Vietkö sinä peliä vai viekö peli sinua?

 • Millainen kilpailudynamiikka toimintaympäristössäsi vallitsee?
 • Kuka tekee ensimmäisen siirron ja mihin talouden lainalaisuudet ohjaavat?
 • Kenelle jää "musta pekka" käteen?

Asiakkaiden käyttäytyminen

dataa ja psykologiaa

Analysoi, älä arvaa. Asiakkaat ovat rationaalisia ihmisiä, jotka käyttäytyvät ennustettavasti.

 • Mistä kasvu löytyy?
 • Hinnoitteletko parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Asiakassegmentit ja niiden arvo

Markkinoinnin mitattavan vaikutuksen audit

me emme myy mainoksia, vaan kerromme sinulle faktat

Olet varmasti kuullut huomioarvoista, brändimielikuvista jne. Hienoa, mutta oikeasti kiinnostavaa on vain se, minkä tuoton saat markkinointi-investoinneillisi.

 • Ekonometrinen mallinnus kampanjoidesi erillisvaikutuksesta myyntiin
 • Konkreettinen euromääräinen tuotto investoinneillisi
 • Kannattavuuden maksimoiva mix

Kilpailuedun lähteiden identifiointi

talousteoreettinen analyysi

Kilpailuetu nojautuu aina viime kädessä johonkin konkreettiseen mitattavissa olevaan asiaan. Kun tunnistat nämä, olet oikealla tiellä 

 • Ovatko valttikorttisi tuotannon tehokkuudessa, asiakkaiden preferensseissä vai tuotteidesi innovatiivisuudessa?
 • Miten kehität kilpailuetuasi mahdollisimman tehokkaasti?
 • Mikä ei ole realistista faktoihin nojautuen?

Yrityksen ja liiketoimintojen arvon määritys

Emme myöskään myy yritystäsi, joten voit luottaa meihin

Investointipankki pyrkii ansaitsemaan transaktioilla, me faktoilla.

 • Rahoitusteoriaan ja faktoihin nojautuva arvio yrityksesi tai eri liiketoimintojen arvosta
 • Uusinvestoinnit ja niiden kannattavuus
 • Mahdollisuudet arvon kasvattamiseen

Valmiina keskustelemaan?

Sovi 30 minuutin online tapaaminen

Sovi tapaaminen
Toni Riipinen
Founder, CEO
"Asiantuntijoillamme on Suomen pisin ja kattavin kokemus taloustieteellisen osaamisen soveltamisesta käytännön haasteisiin. Emme väitä tietävämme paremmin mitä yrityksessäsi tehdään, mutta hallitsemme menetelmiä ja omaamme teoriaosaamista, joita yrityksissä ei ole."