TempoLecon blogi

Blogi

Tempo Groupin ajankohtaiset aiheet

Talouskasvu keskeistä kuntakentälle

Kirjoittanut Toni Riipinen | Mar 5, 2021 12:50:53 PM

Saimme helmikuussa valmiiksi valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta toteutetun tutkimushankkeen kuntien verotuottojen odotettavissa olevasta kehityksestä seuraavien 20 vuoden aikana ennakoitu väestönkehitys huomioiden. Tutkimus oli luonteeltaan tilastollinen ja siinä tarkasteltiin ekonometrisesti erityyppisten kuntien verotuottoja selittäviä tekijöitä.

Tutkimus tuotti lukuisia mielenkiintoisia havaintoja. Näistä voidaan nostaa esille mm. se, että kunnille ylivoimaisen tärkeän kunnallisveron asukaskohtaisessa tuotossa vallitsevat erot kuntien välillä voidaan selittää 90 %:sti tietyillä kuntien väestöä ja toimintaympäristöä kuvaavilla taustamuuttujilla. Kyse ei siis ole mistään salatieteestä vaan yksinkertaisista faktoista. 

Tilastokeskuksen ennustama väestönkehitys tarkoittaa seuraavan 20 vuoden aikana sitä, että Suomessa on suuri joukko alueita ja kuntia joissa väestön määrä laskee ja samalla myös työikäisen väestön suhteellinen osuus pienenee. Tämä muodostaa jo yksin suuren haasteen. Vielä huolestuttavampaa on kuitenkin se, että Suomessa on suuri riski sille, että finanssikriisin jälkeinen "menetetty vuosikymmen" jatkuu myös tulevaisuudessa. Tilannehan on se, että reaalinen bruttokansantuote asukasta kohti ei ole käytännössä kasvanut 2010-luvulla. Kestämätön tilanne on tähän asti pidetty suurelta osin näkymättömistä velkaantumalla. Tämä ei tule olemaan mahdollista loputtomiin, mutta tilannetietoisuus ei selvästi ole lyönyt läpi poliittisella kentällä. 

Tutkimuksessa luotujen verotuottoskenaarioiden mukaan kuntakentän tilanne ajautuu kestämättömäksi, mikäli keskimääräinen talouskasvu seuraavina vuosikymmeninä jaa prosentin vuotuisen kasvun tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien verotuotot kasvavat asukasta kohti keskimäärin joitain prosentteja vuoteen 2040 mennessä. Kuntien menojen kasvu on edeltävän  20 vuoden aikana toisaalta ollut keskimäärin noin 90 %. Yhtälö ei siis tule toimimaan, vaikka kuntakenttä kykenisikin hillitsemään menojen kasvua. 

Mikäli oletetaan, että talouskasvu olisikin  prosentin sijasta kolme prosenttia vuodessa, tilanne näyttäytyisi olennaisesti toiselta. Kokonaisuutena koko Suomen tulevaisuuden kannalta talouskasvu on aivan ratkaisevaa. Mikäli 2010-luvun alisuorittaminen jatkuu, olemme umpikujassa. Tilannetta ei voi korjata kuntakentän omin toimin, eikä myöskään esimerkiksi verotusta kiristämällä. Suomi on jo tällä hetkelle yksi globaalisti kireimmän verotuksen maista, mikä lyö hiekkaa talouden rattaisiin. 

Tilanne on niin vakava, että ilman todellisia rakenteellisia uudistuksia ja usean asian uudelleenmiettimistä tulemme ajautumaan kriisiin. Sanoma tulisi vain saada perille.

Voit ladata tutkimuksen alla olevasta linkistä.

Lataa tutkimus

 

 

Written by Toni Riipinen

Tuoreimmat

Aiheet

Tilaa blogimme